Hva skjer med feriedagene mine hvis jeg blir syk i ferien?

Hvis du er 100 % sykmeldt, kan du be om å utsette feriedagene du var syk, for å ta dem senere. Det er ikke noe som skjer automatisk. Du må selv be om det, og det er viktig at du gjør det raskt, ellers kan du miste rettigheter. Du må be om slik utsettelse så snart du er tilbake på jobb. 

Husk at for å få sykepenger de dagene du er syk, må du på vanlig måte si fra til arbeidsgiver første hele sykedag om at du er arbeidsufør, slik du ville gjort om du egentlig skulle vært på jobb den aktuelle dagen. Ikke bruk egenmelding, siden forholdet må dokumenteres med sykmelding for at du skal kunne få feriedagene utsatt. Delvis sykmelding gir ikke rett til utsettelse.

Blir du syk allerede før ferien, har du dessuten mulighet til å utsette hele ferien din. Det må du i tilfelle gi beskjed om senest den siste arbeidsdagen du skulle hatt før ferien.

Lovens system er at feriedager som blir utsatt skal tas senere samme ferieår. Men er ikke det mulig på grunn av sykdom, kan feriedagene overføres til neste år.