Nyansatt og retten til ferie

Om første arbeidsdag er 30. september eller 1. oktober har stor betydning for retten til ferie. En arbeidstaker som vil ha lang høstferie bør starte i ny jobb før 1. oktober, eller sørge for å avvikle ferien hos tidligere arbeidsgiver. 

Hvor mye ferie en ansatt har rett til å ta ut hos ny arbeidsgiver avhenger av når han har sin første arbeidsdag. Begynner han i ny jobb i september, har han i utgangspunktet rett til å ta full ferie. Er første arbeidsdag 1. oktober eller senere, har han bare rett på 5 feriedager, ifølge ferieloven § 5 (3). Partene avgjør i større grad selv når eventuell avtalefestet ferie skal avvikles. Her tar vi for oss ferielovens regler.

Ikke krav på hovedferieperiode
Selv om september er en del av hovedferieperioden, kan ikke en nyansatt som tiltrer stillingen sin om høsten kreve 3 uker sammenhengende ferie. Arbeidstaker må begynne i ny stilling 15. august eller tidligere for å kunne kreve 3 uker sammenhengende ferie hos den nye arbeidsgiveren i hovedferieperioden, som er 01.06-30.09.

Tidligere avviklet ferie trekkes fra
Feriedager arbeidstakeren allerede har tatt ut det året, skal trekkes fra hos ny arbeidsgiver. Brukte han opp alle feriedagene hos forrige arbeidsgiver, blir det altså ikke snakk om noe ferie hos den nye arbeidsgiveren.
Er første arbeidsdag etter 30. september, har arbeidstaker bare rett på 5 feriedager, selv om han hadde flere feriedager til gode hos forrige arbeidsgiver. Er ikke arbeidstaker oppmerksom på det når han bytter jobb, vil han som nyansatt kunne miste opptil 16 feriedager. Husk likevel at partene fritt kan avtale flere feriedager hvis de er enige om det.

Har ikke nok feriepenger
Mens retten til ferie som hovedregel er knyttet opp til når på året arbeidstaker begynner i ny stilling, er retten til feriepenger avhengig av hva arbeidstaker tjente forrige ferieår. Har ikke arbeidstaker tjent opp nok feriepenger året før, kan det være grunnlag for å nekte å avvikle ferie hos ny arbeidsgiver. Ny stilling betyr kanskje også høyere lønn, slik at feriepengene han tjente opp hos tidligere arbeidsgiver utgjør et lavere beløp enn lønnstrekket under ferien. Da kan han motsette seg ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnen han går glipp av i ferien.
Har han ikke tjent opp feriepenger i det hele tatt, kan han i utgangspunktet avstå helt fra å ta ut ferie det første ferieåret. Ønsker arbeidstaker likevel å ta ut ferie, kan han fritt gjøre det. At han da verken får lønn eller feriepenger, er noe arbeidstaker i tilfelle bør gjøres oppmerksom på, slik at det ikke kommer som en ubehagelig overraskelse ved neste lønnsutbetaling.
Artikkelen er også publisert i bladet Personal og Ledelse.