Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Fradrag for ferie hos tidligere arbeidsgiver

Når arbeidstaker begynner i ny jobb midt i ferieåret, er retten til ferie betinget av at arbeidstaker ikke allerede har brukt all ferien hos sin tidligere arbeidsgiver samme ferieår.
Det er arbeidstaker som må godtgjøre at han ikke har hatt slik ferie tidligere.

Ferie som er tatt ut hos tidligere arbeidsgiver går til fradrag i ferien hos ny arbeidsgiver.