Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Fradrag for ferie hos tidligere arbeidsgiver

Når arbeidstaker tiltrer midt i ferieåret er retten til ferie betinget av at arbeidstaker ikke allerede har brukt all ferien hos sin tidligere arbeidsgiver samme ferieår.
Det er arbeidstaker som må godtgjøre at han ikke har hatt slik ferie tidligere.

Har arbeidstaker avviklet deler av ferien hos tidligere arbeidsgiver, går denne ferietiden til fradrag i ferien hos ny arbeidsgiver.

Det antas at forskuddsferie og overført ferie ikke skal regnes som avviklet ferie i relasjon til det ferieåret arbeidstaker skifter arbeidsgiver.