Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Kan man ta en halv feriedag?

Ferieloven opererer bare med hele virkedager.

Virkedagen regnes normalt fra kl. 00.00 til 24.00. I noen virksomheter er det inngått tariffavtale om at et annet døgnskille skal legges til grunn.

Det betyr at arbeidstaker har brukt en hel feriedag selv om han eller hun bare skulle jobbet fram til kl. 13.00 den aktuelle dagen. Arbeidstaker kan ikke overføre resten av timene til en annen dag.

I enkelte tilfeller kan det likevel være inngått avtale om at annet skal gjelde. Det vil i så fall enten gå fram av den personlige arbeidsavtalen eller av tariffavtale.