Kan arbeidsgiver endre ferie jeg har fått innvilget?

Ja, men bare hvis det er nødvendig for å unngå vesentlige driftsproblemer som det ikke var mulig å forutse, samtidig som det ikke er noen andre som kan gjøre jobben. Alle disse tre vilkårene må være oppfylt for at arbeidsgiver skal kunne endre ferien din. I tillegg skal arbeidsgiver drøfte situasjonen med deg på forhånd.

Var det mulig å forutse problemene, kan altså ikke arbeidsgiver endre ferien din, selv om problemene det er snakk om er betydelige. Vilkårene for å endre ferien din er heller ikke oppfylt hvis arbeidsgiver kan løse situasjonen på annen måte, eller det er andre kvalifiserte personer som kan gjøre jobben. 

At arbeidsgiver skal drøfte situasjonen med deg først, skal sikre deg reell innflytelse på eventuelle endringer i ferietidspunkt. Du har rett til å ha en tillitsvalgt med deg på møtet.

I dette møtet er det viktig at du informerer arbeidsgiver om de økonomiske konsekvensene en slik endring får for deg. Slike merutgifter kan du kreve at arbeidsgiveren din erstatter.