Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Ferie og ulønnet foreldrepermisjon

Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser er det mulig å få utvidet foreldrepermisjonen med 1 år etter barnets første leveår. Det samme gjelder ved adopsjon av barn under 15 år.

At arbeidstaker har slik utvidet omsorgspermisjon er ikke til hinder for at arbeidsgiver legger ferietid til slik permisjonstid, forutsatt at ferielovens bestemmelser om drøftingsplikt, varslingsplikt og plassering av hovedferie blir overholdt.