Tema

Ferie

Relaterte emner

Ansatt midt i ferieåret

Retten til ferie er ikke avhengig av forutgående opptjening, slik retten til feriepenger er. Det betyr at også de som starter i ny jobb midt i et ferieår har krav på ferie dette året.

Hvor lang ferie arbeidstaker har rett på hos ny arbeidsgiver avhenger av 

  • tidspunktet han eller hun tiltrer stillingen på 
  • hvor mye ferie som eventuelt er tatt ut tidligere i ferieåret
Begynner i ny jobb før 30. september
Arbeidstaker som starter i jobben senest 30. september i ferieåret vil ha rett på full ferie innen utløpet av samme ferieår, det vil si 25 virkedager ferie etter de vanlige reglene, eventuelt 31 for arbeidstakere over 60 år.
Det er likevel bare arbeidstakere som tiltrer innen 15. august som kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Ferie som er avviklet tidligere i ferieåret trekkes fra i ferien hos ny arbeidsgiver.

Begynner i ny jobb etter 30. september

Arbeidstaker som starter i jobben etter 30. september i ferieåret har i utgangspunktet rett til ferie i 6 virkedager. Det forutsetter at arbeidstaker ikke allerede har tatt flere enn 19, eventuelt 25 virkedager ferie tidligere i ferieåret.

Har arbeidstaker færre enn 6 virkedager ferie til gode, reduseres antall feriedager hos ny arbeidsgiver tilsvarende. Har arbeidstaker flere enn 6 virkedager ferie til gode hos tidligere arbeidsgiver, faller retten til ferie som overstiger 6 virkedager bort. Arbeidsgiver kan likevel akseptere uttak av flere feriedager, hvis det er anledning til det.

Verdt å vite

  • Det er tiltredelsestidspunktet som avgjør om arbeidstaker har krav på full ferie eller ikke, og ikke tidspunktet da arbeidsavtalen ble inngått.
  • For å sikre at retten til ferie overholdes, må arbeidsgiver få informasjon om hvor mange feriedager arbeidstakeren har avviklet, slik at det klart går frem hvor mye ferie arbeidstaker har til gode når han eller hun begynner i sin nye stilling.