Tema

Ferie

Relaterte emner

Ansatt midt i ferieåret

Retten til ferie er ikke avhengig av forutgående opptjening, slik retten til feriepenger er. Det betyr at også de som ansettes midt i et ferieår har krav på ferie dette året.
Hvor lang ferie arbeidstaker har rett på hos ny arbeidsgiver avhenger av
  • tidspunktet han eller hun tiltrer stillingen på 
  • hvor mye ferie som eventuelt er tatt ut tidligere i ferieåret
Tiltrer før 30. september
Arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret vil ha rett på full ferie innen utløpet av samme ferieår, det vil si 25 virkedager ferie etter de vanlige reglene, eventuelt 31 for arbeidstakere over 60 år.
Det er likevel bare arbeidstakere som tiltrer innen 15. august som kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Ferie som er avviklet tidligere i ferieåret trekkes fra i ferien hos ny arbeidsgiver.
 
Tiltrer etter 30. september
Arbeidstaker som tiltrer etter 30. september i ferieåret har i utgangspunktet rett til ferie i 6 virkedager. Det forutsetter at arbeidstaker ikke har avviklet flere enn 19, eventuelt 25 virkedager ferie tidligere i ferieåret.

Har arbeidstaker færre enn 6 virkedager ferie til gode, reduseres antall feriedager hos ny arbeidsgiver tilsvarende. Har arbeidstaker flere enn 6 virkedager ferie til gode hos tidligere arbeidsgiver, faller retten til ferie som overstiger 6 virkedager bort. Arbeidsgiver kan likevel akseptere uttak av flere feriedager, hvis det er anledning til det.

Merk! Det er tiltredelsestidspunktet som avgjør om arbeidstaker har krav på full ferie eller ikke, og ikke tidspunktet da arbeidsavtalen ble inngått. En arbeidstaker som inngår arbeidsavtale 15. august, men først begynner i stillingen 15. oktober vil altså ikke ha rett på flere enn 6 virkedager ferie.

 
For at arbeidsgiver skal kunne sikre at retten til ferie overholdes, må arbeidsgiver sørge for å få informasjon om hvor mange feriedager arbeidstakeren har avviklet, slik at det klart går frem hvor mye ferie vedkommende har til gode når han eller hun begynner i sin nye stilling.