Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Ferie når arbeidsgiver sier opp

Oppsigelsestid på under 3 måneder
Når arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker, er utgangspunktet at arbeidsgiver ikke kan legge ferien til oppsigelsesperioden. Det gjelder bare når oppsigelsestiden er kortere enn 3 måneder.

Arbeidsgiver kan ikke legge ferie til oppsigelsesperioden uten at arbeidstaker har samtykket til det. Er ferien lagt til oppsigelsestiden uten at arbeidstaker har samtykket, er det lagt til grunn i rettspraksis at oppsigelsesfristen først starter den første dagen i måneden etter at ferien er fullført.

Er ferien allerede avtalt på oppsigelsestidspunktet, kan arbeidstaker motsette seg å ta ferie i oppsigelsestiden.

Avtale om at ferie skal avvikles i oppsigelsestiden må inngås etter at oppsigelse er gitt, for å være gyldig.

Oppsigelsestid på 3 måneder eller mer
Er oppsigelsestiden 3 måneder eller lenger, kan arbeidsgiver legge ferie til oppsigelsestiden. Reglene knyttet til forhåndsdrøfting og underretning om ferietidspunktet må likevel overholdes. Arbeidsgiver må også respektere arbeidstakers rett til å kreve 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, og til å ta resten av den lovbestemte ferien samlet.