Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Endring av fastsatt ferie

Når ferien er bestemt, kan den ikke endres i forbindelse med oppsigelse uten at arbeidsgiver samtykker til det. For å kunne endre ferien til ugunst for arbeidstaker kreves skriftlig samtykke.

Også i forbindelse med en oppsigelse må man følge de reglene som vanligvis gjelder for å endre fastsatt ferie.