Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Endring av fastsatt ferie

Når ferien er bestemt, kan ikke arbeidsgiver endre den i forbindelse med en oppsigelse uten at arbeidstaker samtykker til det, eller ferielovens vilkår for å endre ferie er oppfylt. 

Også i forbindelse med en oppsigelse må altså arbeidsgiver følge de reglene som vanligvis gjelder for å endre fastsatt ferie.