Tema

Ferie

Relaterte emner

Forskuddsferie

Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at inntil 12 virkedager av den lovbestemte ferien tas som forskuddsferie, slik at arbeidstakeren tar ut ferien før ferieåret begynner.

Det er opp til arbeidsgiver å bestemme om man ønsker en slik praksis.

Selv om loven ikke sier noe om det, antas det at det ikke kan avtales at forskuddsferie skal kunne tas for mer enn første påfølgende år. En arbeidstaker kan altså ikke inngå avtale om at han skal ta ut all ferie for de 3 neste årene allerede dette året. En slik avtale antas å være i strid med lovens intensjon om at arbeidstaker skal ha årlig ferie. Men det er ingenting i veien for at det hvert år avtales at det skal tas ut forskuddsferie.

Avtale om forskuddsferie skal alltid inngås skriftlig. En muntlig avtale vil ikke være ugyldig, men arbeidsgiver kan ikke gjøre den gjeldende overfor arbeidstaker.