Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Ferie lagt til oppsigelsestid

I utgangspunktet er det arbeidsgiver som bestemmer når arbeidstaker skal ha ferie innenfor de reglene loven ellers setter. Det gjelder enten det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som har sagt opp.

Arbeidstaker kan normalt ikke kreve å få ferie lagt til oppsigelsestiden, med noen unntak.

Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristen løper ut, hvis det etter dette tidspunktet ikke er tid til å ta sommerferie innenfor hovedferieperioden. Arbeidstaker vil vanligvis ha rett til å legge 3 uker ferie i perioden 1. juni til 30. september. I enkelte tilfeller vil oppsigelsestiden falle sammen med hovedferieperioden. For at arbeidstaker skal få ferie i hovedferieperioden, bestemmer loven at arbeidstaker da kan kreve å få ferie lagt også til oppsigelsestiden.

Sier arbeidstaker opp etter 15. august uten å ha hatt hovedferie, kan han ikke kreve ferien lagt til hovedferieperioden, det vil si før 30. september.

Det er opp til arbeidstaker å kreve ferie i oppsigelsestiden i slike tilfeller. Arbeidsgiver trenger ikke legge ferie til oppsigelsestiden på eget initiativ.

Krav om ferieavvikling i oppsigelsestid kan settes frem både skriftlig og muntlig.

Når oppsigelsesfristen er under 3 måneder
Er oppsigelsesfristen kortere enn 3 måneder, har arbeidstaker ifølge Høyesterett krav på sammenhengende oppsigelsestid. Det kan bety at oppsigelsestiden først starter etter at arbeidstaker har hatt ferie.

Ekstraferien fra det året arbeidstaker fyller 60 år
Arbeidstaker over 60 år kan fritt legge den ekstra ferieuken til oppsigelsestiden, fordi arbeidstaker selv bestemmer når slik ferie skal tas.