Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Ferie når arbeidstaker sier opp

Når det er arbeidstaker som sier opp stillingen sin, kan ferien fastsettes og avvikles etter vanlige regler, også i oppsigelsestiden.
 
Arbeidstakers oppsigelse får med andre ord ingen innvirkning på ferieavviklingen. 
Bestemmelsen betyr likevel ikke at arbeidsgiver står fritt til på kort varsel å legge ferien til arbeidstakers oppsigelsestid. Her som ellers gjelder det at arbeidsgiver på forhånd skal drøfte tidspunktet for ferieavviklingen med arbeidstaker. Det skal også tas hensyn til at arbeidstaker kan kreve å få lagt 3 av ferieukene til hovedferieperioden. I tillegg gjelder de vanlige reglene om varsling av ferietid.