Tema

Ferie

Relaterte emner

Hovedferien

Arbeidstaker kan kreve å få 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Tre uker ferie tilsvarer 18 virkedager.

Arbeidsgiver avgjør tidspunktet
Arbeidsgiver avgjør når i hovedferieperioden arbeidstaker kan ta ferien, hvis partene ikke blir enige. Men arbeidsgiver kan ikke dele opp de tre ferieukene hvis arbeidstaker krever samlet hovedferie.

Etter krav fra arbeidstaker
I utgangspunktet er det opp til arbeidstaker selv å kreve det, arbeidsgiver er ikke forpliktet til å legge hovedferien til det tidsrommet på eget initiativ. Kravet kan fremmes både skriftlig og muntlig. Loven setter ingen frist for når arbeidstaker senest må fremme kravet. Det betyr at arbeidsgiver alltid må være forberedt på et slikt krav. En arbeidsgiver som ikke etterkommer kravet, kan bli erstatningsansvarlig.

Skoleelever skal ha sommerferie
Skoleelever under 18 år skal ha minst 2 uker ferie i løpet av sommerferien.

 
Starter i ny jobb etter 15. august
Arbeidstaker som begynner i ny jobb etter 15. august kan ikke kreve å ta hovedferien sin hos ny arbeidsgiver innen 30. september det året. Det er tiltredelsestidspunktet som er avgjørende, ikke datoen da avtalen ble inngått.

Utsatt ferie på grunn av sykdom

Ferie i perioden 1. juni til 30. september som blir utsatt på grunn av sykdom, permisjon, streik eller andre forhold, kan ikke kreves avviklet senere i samme periode. Arbeidstaker må altså vente til etter 30. september med å ta ferien som ble utsatt. Annet kan avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
 
Foreldrepermisjon i ferien
Arbeidstaker som har avviklet permisjonstid med foreldrepenger i hele hovedferieperioden, kan motsette seg å ta hovedferien innen utgangen av ferieåret.