Jeg begynte i ny jobb i november og har 3 uker ferie til gode. Kan jeg kreve å ta ferie før jul?

Ferieloven sier at en arbeidstaker som tiltrer i et nytt arbeidsforhold etter 30. september kan kreve å få avviklet en uke ferie (6 virkedager) før året er omme.

Det betyr at du ikke kan kreve å avvikle alle de tre ukene. Men hvis det er greit for arbeidsgiver, er ikke loven til hinder for det.