Tema

Ferie

Relaterte emner

Tidspunkt for ferie

Tidspunktet for arbeidstakers ferie skal normalt baseres på enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver er pålagt å drøfte spørsmålet med arbeidstaker før tidspunktet fastsettes.
 
Blir ikke partene enige, kan arbeidsgiver bestemme tidspunktet, med noen unntak.
 
For at arbeidstaker skal få tid til å områ seg, er det et krav at informasjon om ferietidspunktet gis senest 2 måneder i forveien.
 
Arbeidsgiver kan normalt ikke endre ferien etter at det er blitt fastsatt, med ett unntak, men arbeidsgiver kan da bli erstatningsansvarlig.
 

Verdt å vite

  • Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv tidspunktet for ekstraferien.
  • Alle arbeidstakere kan kreve at inntil 3 uker sammenhengende ferie blir lagt til perioden 1. juni – 30. september, og at restferien på 7 virkedager gis samlet innenfor ferieåret.
  • Ferietidspunktet kan avtales til når som helst i ferieåret, så lenge arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det.