Tema

Ferie

Relaterte emner

Tidspunkt for ferie

Før ferien blir bestemt, skal arbeidsgiver drøfte ferietidspunktet med arbeidstaker.
 
Blir ikke partene enige, kan arbeidsgiver bestemme tidspunktet, med noen unntak.
 
Arbeidstaker kan kreve å få vite ferietidspunktet senest 2 måneder i forveien. Etterpå kan ikke arbeidsgiver endre ferien ensidig, med ett unntak

Verdt å vite

  • Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv tidspunktet for ekstraferien.
  • Alle arbeidstakere kan kreve at inntil 3 uker sammenhengende ferie blir lagt til perioden 1. juni – 30. september, og at restferien på 7 virkedager gis samlet innenfor ferieåret.
  • Ferietidspunktet kan avtales til når som helst i ferieåret, så lenge arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det.