Tema

Ferie

Relaterte emner

Begrepet ferieår

Ferieåret er kalenderåret da ferien normalt avvikles. Ferieåret følger umiddelbart etter opptjeningsåret, som er det året feriepengene tjenes opp.
Ferieåret tilsvarer kalenderåret, og regnes fra 1. januar til 31. desember.
Selv om ferien normalt skal avvikles i ferieåret, åpner ferieloven for at noen feriedager kan overføres til året etter, eller tas ut som forskuddsferie året før, hvis arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om det.