Tema

Ferie

Relaterte emner

Ferieloven – begreper

hms_lover_bestemmelser 
For arbeidstakere i Norge reguleres rettigheter til ferie først og fremst av ferieloven. I tillegg kommer særlover for enkelte yrkesgrupper og tariffestede rettigheter. Vi finner også bestemmelser om ferie i arbeidsmiljøloven, hovedsakelig knyttet til opptjening og utbetaling av feriepenger.
 
Ferieloven opererer med en rekke begreper som ferieår, opptjeningsår, arbeidstaker og omsorgsperson.
 
Unnlatelse av å følge lovens bestemmelser om ferie kan føre til erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Verdt å vite

  • Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles i.
  • Opptjeningsåret er kalenderåret før ferieåret.
  • Ferieloven gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende.
  • Arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig hvis han eller hun med vilje sørger for at en arbeidstaker ikke får tatt ut lovfestet ferie.
  • Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av ferieloven. Det følger av at loven bare gjelder for arbeidstakere.