Tema

Ferie

Relaterte emner

Ferieloven – begreper

hms_lover_bestemmelser 
For arbeidstakere i Norge reguleres retten til ferie først og fremst av ferieloven. I tillegg kommer tariffavtalte rettigheter. Vi finner også bestemmelser om ferie i arbeidsmiljøloven, hovedsakelig knyttet til opptjening og utbetaling av feriepenger.
 
Ferieloven opererer med begreper som virkedagferieår og opptjeningsår.
 
Arbeidsgiver som ikke følger lovens bestemmelser om ferie kan pådra seg erstatningsansvar.

Verdt å vite

  • Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles.
  • Opptjeningsåret er kalenderåret før ferieåret.
  • Ferieloven gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende.
  • Arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig hvis han eller hun med vilje sørger for at en arbeidstaker ikke får tatt ut lovfestet ferie.