Tema

Hvor mye ferie har arbeidstaker krav på?

Relaterte emner

Den femte ferieuken

Ved tariffoppgjøret 2000/2001 ble det gjennomslag for å utvide ferien for partene i oppgjøret. Det gir en rekke arbeidstakere i Norge rett til 4 dager (5 virkedager) ekstra ferie.
 
Reglene om en 5. ferieuke gjelder i utgangspunktet for arbeidstakere og virksomheter som er tilsluttet hovedorganisasjonene i arbeidslivet.