Tema

Ferie

Relaterte emner

Hvor mye ferie har arbeidstaker krav på?

 
Ferieloven gir alle arbeidstakere et minstekrav på en bestemt mengde ferie i løpet av året. Arbeidstakere over 60 år har krav på mer ferie, mens ansatte som begynner i ny jobb mot slutten av året kan ha krav på mindre.
 
I tillegg til lovens bestemmelser vil tariffavtaler og andre avtaler kunne få betydning for lengden på ferien. For eksempel har arbeidstakere i bedrifter som er bundet av tariffavtale ofte krav på en femte ferieuke.

Verdt å vite

  • Ferieloven gir alle arbeidstakere rett på 4 uker + 1 dag ferie.
  • Arbeidstaker som tiltrer hos ny arbeidsgiver etter 30. september i ferieåret vil maksimalt ha krav på en uke ferie.
  • 1. mai og 17. mai er offentlige høytidsdager og skal ikke regnes med i arbeidstakers ferie. Det skal heller ikke søndag og andre lovbestemte helligdager.