Tema

Ferieloven – begreper

Relaterte emner

Ferie reguleres i egen lov

De fleste bestemmelsene om ferie og feriepenger står i ferieloven. I tillegg finnes det spredte bestemmelser i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.
 
Bestemmelser om ferie og feriepenger kan også være avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller ved tariffavtale.
Minsterettslov
Ferieloven er en minsterettslov. Den kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt bestemt i loven at det kan gjøres. Bestemmelser som kan fravikes til ugunst for arbeidstaker blir behandlet i forbindelse med det aktuelle temaet.

Det er adgang til å avtale eller praktisere ordninger som stiller arbeidstaker bedre enn etter ferielovens bestemmelser. Fravikes ferieloven til gunst for arbeidstaker, gjelder ingen formkrav.