Tema

Ferieloven – begreper

Relaterte emner

Ferie reguleres i egen lov

De fleste reglene om ferie og feriepenger står i ferieloven, men noen står i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.
 
Bestemmelser om ferie og feriepenger kan også være avtalt i tariffavtale, eller direkte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Minsterettslov
Ferieloven er en minsterettslov. Det betyr at den ikke kan fravikes til skade for arbeidstaker, med mindre det er sagt uttrykkelig i loven at det kan gjøres. Reglene som kan fravikes til ugunst for arbeidstaker blir behandlet i forbindelse med det aktuelle temaet.

Det er mulig å avtale eller praktisere ordninger som stiller arbeidstaker bedre enn reglene i ferielovens bestemmelser. Da gjelder ingen formkrav.