Tema

Ferie

Relaterte emner

Hva menes med hovedferieperiode?

Perioden 1. juni – 30. september kalles gjerne hovedferieperioden.

Arbeidstakers mulighet for å ta ferie har et spesielt vern i denne perioden. Blant annet kan arbeidstaker kreve å ta hovedferien på 18 virkedager i løpet av perioden, det vil si tre uker sammenhengende ferie.

Regelen begrenser dermed arbeidsgivers styringsrett når det gjelder å bestemme ferietidspunkt.