Tema

Ferie

Relaterte emner

Hva menes med hovedferieperiode?

Perioden 1. juni – 30. september i ferieåret kalles gjerne hovedferieperioden.

Arbeidstakers mulighet for å ta ferie har et spesielt vern i denne perioden. Blant annet kan arbeidstaker kreve å få avvikle hovedferien på 18 virkedager i denne perioden, til tross for arbeidsgivers styringsrett når det gjelder plassering av ferie.