Tema

Ferie

Relaterte emner

Begrepet opptjeningsår

Opptjeningsåret er året før ferieåret, og går fra 1. januar til 31. desember.

Det er i denne perioden arbeidstaker tjener opp rett til feriepenger som skal kompensere for inntektsbortfallet under feriefraværet året etter.

Opptjeningsåret har altså betydning for feriepengene, ikke for retten til å ta ferie. Arbeidstaker kan velge å ta ferie selv om han ikke har tjent opp rett til feriepenger året før.