Tema

Ferieloven – begreper

Relaterte emner

Tariffavtalte feriebestemmelser

Det vil stort sett være adgang til å fravike flere av ferielovens bestemmelser ved tariffavtale enn ved individuell avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Lovgiver har lagt til grunn at arbeidstakerne som regel står bedre rustet overfor arbeidsgiver når de står samlet, enn når de inngår avtaler alene.
Et viktig spørsmål ved slike avvikende tariffavtalte bestemmelser er hvem bestemmelsene gjelder for.
Reglene er at arbeidsgiver som er bundet av tariffavtale som fraviker loven, kan bruke den overfor alle arbeidstakere som utfører arbeid av den typen avtalen omfatter, såfremt et flertall av dem er bundet av avtalen.

Både de som er eller har vært medlemmer av fagforeningen i avtaleperioden, og de som har individuelle arbeidsavtaler med henvising til tariffavtalen, kommer med i vurderingen når det skal bestemmes om flertallet er knyttet til avtalen.

De tariffavtalte bestemmelsene gjelder bare for mindretallet når det selv ikke er bundet av en annen tariffavtale. Er mindretallet medlemmer av en fagforening som selv har inngått avtale knyttet til ferieordningen, er det selvsagt disse avtalene som gjelder for mindretallet.

Det samme er tenkt å gjelde arbeidstaker som har inngått individuell arbeidsavtale med bestemmelse om særskilte ferierettigheter. Her blir de særskilt avtalte ferierettighetene lagt til grunn, ikke den utvidede bruken av tariffavtalen.