Tema

Ferieloven – begreper

Relaterte emner

Avvikende avtaler om ferie

Ferieloven gir arbeidstaker visse minimumsrettigheter.

Partene kan avtale ordninger som er gunstigere for arbeidstaker enn det loven legger opp til.

Må avtales skriftlig og følge av loven
For å kunne avtale vilkår som fraviker ferieloven til skade for arbeidstaker må det være særskilt bestemt i loven at slik avtale kan inngås.
Slike avtaler må inngås skriftlig for at arbeidsgiver skal kunne påberope seg avtalen. I mangel av skriftlig avtale er det lovens regler som gjelder overfor arbeidstaker.

Ikke tilstrekkelig at arbeidstaker ser seg tjent med det
Om avtalebestemmelsen er til gunst eller ugunst for arbeidstaker skal vurderes generelt og objektivt. Det er ikke tilstrekkelig at arbeidstaker ser seg tjent med bestemmelsen, hvis den normalt anses for å være mindre gunstig for en arbeidstaker.

Hver enkelt bestemmelse i avtalen som fraviker loven må ses for seg. At avtalen totalt sett er gunstig for arbeidstaker er ikke tilstrekkelig til å oppveie de delene av avtalen som stiller arbeidstaker svakere enn lovens bestemmelser.