Tema

Ferie

Relaterte emner

Krav på ferie ifølge ferieloven

Ferieloven gir arbeidstaker rett på 25 virkedager ferie hvert år, det vil si 4 uker og 1 dag. Det kan være avtalt at arbeidstaker har krav på flere feriedager.

Retten til ferie er normalt ikke avhengig av hvor lenge arbeidstaker har vært ansatt hos arbeidsgiver, men når arbeidsforholdet starter etter 30. september i ferieåret, er det egne regler. Ferie som allerede er brukt opp hos tidligere arbeidsgiver, kan ikke kreves tatt ut på ny arbeidsplass. 

Retten til ferie er heller ikke avhengig av at arbeidstaker har tjent opp rett til feriepenger hos arbeidsgiveren. Partene kan ikke avtale at hele eller deler av ferien skal falle bort, unntatt når arbeidstaker ikke har tjent opp feriepenger for full ferie. Da kan arbeidstaker la være å ta ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnen han går glipp av under fraværet.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker har ansvar for at full ferie avvikles hvert ferieår. Muligheten til å forskyve feriedager til året etter er begrenset.
Arbeidsgiver kan bli erstatningspliktig hvis arbeidstaker ikke får ferie eller feriepenger.