Tema

Ferie

Relaterte emner

Krav på ferie ifølge ferieloven

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får 25 virkedager ferie, det vil si 4 uker og 1 dag, hvert ferieår, ifølge ferieloven. Det kan være avtalt at arbeidstaker har krav på flere feriedager.

Retten til ferie er i utgangspunktet ikke avhengig av hvor lenge arbeidstaker har vært ansatt hos arbeidsgiver. Den er heller ikke avhengig av at arbeidstaker har tjent opp rett til feriepenger hos arbeidsgiver.
Unntak gjelder for arbeidstakere som tiltrer senere enn 30. september i ferieåret, eller som har avviklet ferie hos tidligere arbeidsgiver.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at full ferie avvikles i løpet av det enkelte ferieåret. Bare i begrenset utstrekning er det tillatt å forskyve ferie til året etter.

Partene kan heller ikke avtale at hele eller deler av ferien skal falle bort. Unntak er her gjort for arbeidstaker som ikke har tjent opp feriepenger for full ferie.

Overtredelse av bestemmelsene om plikt til å avvikle ferie kan føre til erstatningsansvar.