Har jeg krav på mindre ferie fordi jeg jobber deltid?

Nei, alle arbeidstakere i Norge har krav på minimum 4 uker + 1 dag ferie. Loven stiller ingen krav om at arbeidstakeren skal jobbe i full stilling.
 
Det er likevel viktig å være klar over at deltidsansatte ikke har krav på å få fri i lengre perioder enn fulltidsansatte. Sagt på en annen måte vil en også regne avviklede feriedager på dager hvor den deltidsansatte i utgangspunktet ikke skulle ha jobbet.
 
Eksempel
En arbeidstaker jobber 3 dager i uken. Når hun tar ferie i en uke, vil hun forbruke 5 feriedager / 6 virkedager ferie, det vil si det samme som en arbeidstaker i full stilling.