Jeg har en «særlig uavhengig» stilling. Må jeg følge ferielovens regler?

Arbeidsmiljølovens unntak fra arbeidstidsreglene for ledere og personer i særlig uavhengige stillinger har ingen betydning for bestemmelser om ferie etter ferieloven.

Så lenge du er arbeidstaker i ferielovens forstand, vil rettigheter og plikter etter ferieloven gjelde. Det vil si at du har krav på like mye ferie som andre arbeidstakere.