Må jeg ta ut all ferien min?

Jeg har fått en påminnelse fra sjefen om at jeg har to ferieuker til gode, med beskjed om å ta dem ut før nyttår. Må jeg det? Jeg skulle gjerne hatt ferie, men siden jeg gikk permittert så lenge i fjor, har jeg ikke råd til det nå.

Compendia svarer:
Det er stor sannsynlighet for at du kan droppe noe ferie, siden du var permittert. Det til tross for hovedregelen om at arbeidstaker har plikt til å bruke hele ferien sin. I tilfelle bør du gi beskjed til arbeidsgiver så tidlig som mulig om at du ikke ønsker å ta ferie, og hvorfor.

Skal ikke tape økonomisk på å ta ferie
Du kan nemlig la være å ta ferie «… i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under fraværet». Regelen står i ferieloven § 5 (5). Sagt med andre ord, du har bare plikt til å ta så mye ferie at du ikke går i minus. Ønsker du selv å ta mer ferie kan du selvfølgelig det, men det er ikke noe arbeidsgiver kan pålegge deg.

Permisjon, permittering, ny jobb eller høyere lønn
Det kan være mange grunner til at beløpet arbeidstaker går glipp av i lønn i ferien blir høyere enn feriepengene.
I ditt tilfelle er det perioden du gikk permittert i fjor som gjør at du har forholdsvis lite feriepenger å rutte med. For andre kan det være ulønnet foreldrepermisjon eller utdanningspermisjon året før som er årsaken. Regelen er spesielt praktisk for nyansatte som ikke hadde noe særlig inntekt forrige kalenderår. Det er nok mindre kjent at også lønnsforhøyelse i ferieåret kan bety at feriepenger opparbeidet året før utgjør et lavere beløp enn den lønnen arbeidstaker går glipp av i ferieukene. Årsaken er at feriepengene utgjør en viss prosent av årslønnen i fjor, som sannsynligvis var lavere enn årslønnen dette året.