Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Arbeidstid ved jul-, påske- og pinseaften

Etter arbeidsmiljøloven skal det ved jul-, påske- og pinseaften være arbeidsfri fra klokken 15.00 til klokken 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.

Vær oppmerksom på at:

  • tariffavtaler ofte inneholder bestemmelser som regulerer arbeidstiden på disse dagene, for eksempel at det ved jul-, påske og pinseaften skal være arbeidsfri fra klokken 13.00.