Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Søn- og helgedagsarbeid

Arbeid som utføres fra lørdag klokken 18.00 til søndag klokken 22.00 regnes som søndagsarbeid. Arbeid fra klokken 18.00 før helgedager til klokken 22.00 på helgedagen regnes som helgedagsarbeid. I disse periodene skal det i utgangspunktet være arbeidsfri.
 
Julaften, påskeaften og pinseaften skal det være arbeidsfri fra klokken 15.00 til klokken 22.00 neste dag. Arbeid innenfor dette tidsrommet regnes som søn- og helgedagsarbeid.
 
Det er likevel adgang til å arbeide på søndag og helgedager når arbeidets art gjør det nødvendig. Før slikt arbeid iverksettes, må arbeidsgiver drøfte ordningen med arbeidstakernes tillitsvalgte.  

Verdt å vite

  • Arbeidsgiver har drøftingsplikt med tillitsvalgte når det er aktuelt med søndags- eller helgedagsarbeid.
  • Arbeidsmiljøloven regulerer ikke eventuelle lønnstillegg for arbeid på søndag og helgedag.