Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Hva menes med fleksibel arbeidstid?

Med fleksitid menes en mulighet for arbeidstaker til, innenfor visse rammer, selv å avgjøre når på dagen arbeidstiden legges. Fleksibel arbeidstid innebærer også at arbeidstaker kan innarbeide ekstra arbeidstid som kan avspaseres i samråd med arbeidsgiver.
 
For arbeidstaker betyr det at vedkommende i større grad selv bestemmer når arbeidstiden kan legges. Arbeidsgiver på sin side får større mulighet til å tilpasse arbeidstiden etter virksomhetens aktivitet.

Vær oppmerksom på

  • Det skal gå fram av arbeidsavtalen til arbeidstaker at vedkommende har avtale om fleksibel arbeidstid, se arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) bokstav l. Det er vanlig at dette avtales med den enkelte arbeidstakeren ut fra vedkommendes konkrete situasjon.