Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Hvor lenge kan arbeidstaker arbeide redusert?

Arbeidsmiljøloven legger opp til at en avtale om redusert arbeidstid inngås for en bestemt periode, men hvor lenge perioden skal vare, er det opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å bli enige om.

Det partene kommer fram til skal fremgå skriftlig av arbeidsavtalen, se arbeidsmiljøloven § 14-6 1. ledd, bokstav l. Arbeidsmiljøloven krever også at det skal gå fram av arbeidsavtalen hva som er lengden på og plasseringen av den daglige og ukentlige arbeidstiden i den perioden arbeidstaker jobber redusert.

Arbeidstaker har rett til å la seg bistå i forbindelse med endringer i arbeidsavtalen.