Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Fleksibel arbeidstid og hjemmekontor

Det er viktig å skille mellom de tilfellene der hjemmekontor anses som en del av den fleksible arbeidstidsordningen, og tilfeller der arbeidstaker har hjemmekontor som en fast ordning.

For hjemmekontor brukt som en fast ordning, er det gitt regler for gjennomføringen i en egen forskrift.

Mange arbeidsgivere tilbyr arbeidstakere å arbeide hjemmefra ved enkelte anledninger, som del av en fleksibel arbeidstidsordning. Hvordan det gjennomføres i praksis, er ofte regulert i avtale mellom partene, eller i personalhåndbok.
 
En slik ordning vil sjelden være en fast ordning, og forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem vil derfor ikke gjelde her, se forskriftens § 1. Selv om reglene ikke gjelder, må man overholde arbeidsmiljølovens krav, blant annet til hvor mye arbeidstaker kan arbeide.