Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Tariffestet hovedregel

I de fleste tariffavtaler er den alminnelige arbeidstiden 37,5 timer per uke og eventuelt kortere for grupper med nedsatt arbeidstid.