Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Bortfall av redusert arbeidstid

Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett og plikt til å gå tilbake til tidligere stillingsandel.

Arbeidstaker har også rett til å få tilbake samme stillingsinnhold når perioden med redusert arbeidstid utløper. Arbeidsgivers styringsrett, hva som følger av den opprinnelige arbeidsavtalen og avtalen om redusert arbeidstid, kan rokke ved dette utgangspunktet. 

Det antas også at arbeidstaker som hovedregel har plikt til å gå tilbake til opprinnelig stillingsandel hvis forholdene som begrunnet reduksjonen er falt bort. Arbeidstaker har også plikt til å underrette arbeidsgiver og gå tilbake til full arbeidstid når de forholdene som ligger til grunn for arbeidstidsreduksjonen opphører.