Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Arbeidstidsordningen skal være forsvarlig

Arbeidstidsordningene må være forsvarlige. Arbeidsmiljøloven stiller et generelt krav til forsvarlighet når det gjelder arbeidstid. 
 
For at virksomheten skal være sikker på at arbeidstidsordningen er forsvarlig, må arbeidsgiver sørge for at de ulike risikoforholdene blir kartlagt og vurdert. Bestemmelsen innebærer en begrensning i adgangen til å utnytte de maksimale rammene loven setter, når det vil føre til uheldige psykiske eller fysiske belastninger, eller at arbeidstakernes mulighet til å ivareta sikkerhetshensyn blir redusert.

Vær oppmerksom på

  • Forsvarlighetskravet omfatter også personer som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene etter arbeidsmiljøloven § 10-12. Det betyr at selv om en arbeidstaker har en særlig uavhengig stilling eller ledende stilling, eller er unntatt etter § 10-12 (4), må arbeidstidsordningen vedkommende har være forsvarlig.
Arbeidsgiver pålegges å vurdere om alle arbeidstakere har en forsvarlig arbeidstidsordning både ut fra arbeidstakers ståsted, og i forhold til det arbeidet som skal utføres. (Hvilket ansvar følger med stillingen? Hvor belastende er arbeidet? Og så videre.)