Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Har arbeidstaker beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet, skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstiden. I den konkrete vurderingen skal det tas hensyn til hvor belastende vaktordningen er. 

Dette er det som tidligere kaltes hjemmevakt, men omfatter også tilfeller der arbeidstaker er tilgjengelig andre steder. Blir arbeidstaker tilkalt, skal den tiden som går med til arbeidet, i sin helhet regnes med i arbeidstiden. Det er en forutsetning at arbeidstaker er i beredskap og kan komme raskt på arbeid. 

Den omregnede beredskapstiden må ikke sammen med den øvrige alminnelige arbeidstiden overstige lovens rammer for ukentlig arbeidstid.

I virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om en annen beregning for beredskapsvakten.

Er det ikke inngått tariffavtale, og beregning etter bestemmelsen vil virke urimelig, kan Arbeidstilsynet fastsette en annen beregningsmåte, etter krav fra arbeidsgiver eller arbeidstakers tillitsvalgte.