Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Generelt om gjennomsnittsberegning

Etter lovens generelle bestemmelser om arbeidstid kan arbeidstiden variere fra dag til dag, bare man holder seg innenfor de maksimale dags- og ukesgrensene.

Det betyr at for virksomheter der behovet for arbeidskraft varierer over tid, vil en kunne avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden over et lengre tidsrom.
 

I noen perioder kan man arbeide mer enn de vanlige arbeidstidsbestemmelsene tilsier, i andre perioder mindre, men alltid slik at den gjennomsnittlige arbeidstiden i den totale perioden ikke blir mer enn det timetallet man skal arbeide per dag og per uke etter de vanlige arbeidstidsbestemmelsene, ifølge arbeidsmiljøloven § 10-4 (eventuelt etter tariffavtale eller annen avtale).