Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Hvilepause: arbeid eller fritid?

 
Det kan i enkelte tilfeller være tvil om hvilepauser skal regnes som arbeidstid eller som fritid. Er arbeidstaker helt fritatt fra sine plikter og kan forlate arbeidsstedet i hvile- eller spisepausen regnes hvilepausen normalt for å være fritid.

Kan arbeidstaker ikke forlate arbeidsstedet i pausen regnes pausen som arbeidstid. Det samme gjelder hvis det ikke finnes tilfredsstillende spiserom eller hvilerom.