Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Gjennomsnittsberegning korttidsansatte

For arbeidstakere som er ansatt for et bestemt tidsrom eller for en sesong, må arbeidstiden ikke beregnes gjennomsnittlig for et lengre tidsrom enn arbeidsforholdet varer. Det kan tolkes ut fra bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) bokstav j. Lengden på den daglige og ukentlige arbeidstiden skal gå frem av arbeidsavtalen. Det vil være i strid med reglene hvis arbeidstiden går ut over det som er avtalt og nedfelt i arbeidsavtalen.