Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Arbeidsperioder som passerer døgnskillet

Sammenhengende arbeidstid skal regnes som en arbeidsperiode selv om perioden passerer døgnskillet. En kan altså ikke utvide grensene for arbeidsperioden ved å plassere den slik at den fordeler seg over to døgn.

Hvilket døgn arbeidsperioden skal anses for å tilhøre må avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering.