Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Hvor mye kan det arbeides?

I virksomheter som ikke er bundet ved tariffavtaler kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale en grense på 10 timer per dag og 48 timer per uke.
 
Er virksomheten bundet av tariffavtale, kan det avtales inntil 12,5 timer arbeidstid per døgn, og inntil 54 timer per uke ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Bestemmelsen gjelder også i forbindelse med fleksibel arbeidstid.