Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Arbeidstiden

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Det omfatter normalt både den tiden arbeidstaker faktisk utfører arbeid for arbeidsgiver, og den tiden arbeidstaker er i beredskap for å kunne utføre arbeid. 
 
Den alminnelige arbeidstid må etter arbeidsmiljøloven ikke overstige 9 timer i døgnet og 40 timer per uke. Overstiges grensen, regnes det overskytende som overtid.
 
For noen typer arbeid er det andre rammer for å beregne lengden på alminnelig arbeidstid.
 
Den tariffestede hovedregelen om lengden på arbeidstiden er 37,5 timer i uken. 
 
Om hvilepause skal regnes som arbeidstid eller fritid varierer etter om arbeidstaker kan forlate arbeidsplassen i pausen eller ikke, og om det finnes tilfredsstillende oppholdsrom der arbeidstaker kan oppholde seg i hvilepausen.
 
Alle arbeidstakere har i utgangspunktet rett på fleksibel arbeidstid. Enkelte arbeidstakere har i tillegg rett på redusert arbeidstid.  
 
I noen tilfeller er det adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden.
 

Verdt å vite

  • Den tiden arbeidstaker ikke står til disposisjon, kalles arbeidsfri.
  • Det er fullt mulig å avtale kortere arbeidstid enn lovens grense.
  • Arbeider man mer enn fem og en halv time per dag, har man krav på minst en hvilepause.