Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Hva regnes som søn- og helgedagsarbeid?

Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser regnes arbeid fra lørdag kl. 18.00 til søndag kl. 22.00 som søndagsarbeid. Arbeid fra kl. 18.00 før helgedager til kl. 22.00 på helgedagen regnes som helgedagsarbeid.

Jul-, påske- og pinseaften regnes arbeid fra kl. 15.00 dagen før helgedagen til kl. 22.00 dagen før neste virkedag som søn- og helgedagsarbeid.

Som helgedager regnes 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag samt 1. og 2. pinsedag.