Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Hva skal arbeidsplanen inneholde?

Arbeidsplanen skal vise den enkelte arbeidstakers arbeidstid og fritid.
 
Arbeidsplanen utarbeides som skiftplan, turnusplan eller lignende. Den skal utarbeides slik at hver enkelt arbeidstaker kan lese av når han skal gå på arbeid og når han skal ha fri. Det vanlige er at slike arbeidsplaner sier noe om når arbeidstaker skal gå på arbeid, slik at all annen tid blir fritid. Klokkeslettene for når et skift begynner og slutter må også gå frem av arbeidsplanen.

Arbeidstakerne kan ellers være oppført med nummer eller bokstav i arbeidsplanen. Det kan også føres opp skiftlag.

Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.