Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Nattarbeid

 
Nattarbeid er arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 06.00. Nattarbeid er i utgangspunktet forbudt. Det finnes unntak fra forbudet, blant annet når arbeidets art gjør det nødvendig å arbeide om natten.
 
Arbeidstakere som jevnlig er på jobb mer enn 3 timer om natten, kan ikke arbeide mer enn 8 timer i løpet av 24 timer.
 
Virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan avtale nattarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Det kan bare gjøres når det er et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeidet.
 
Arbeidsmiljøloven inneholder egne regler for nattarbeid blant ungdom.
 

Verdt å vite

  • Arbeidsgiver skal drøfte hvorvidt nattarbeid er nødvendig med arbeidstakernes tillitsvalgte, før arbeidet iverksettes.