Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Skriftlig avtale om arbeid på kvelden

Etter arbeidsmiljøloven § 10-11 (3) er det mulighet for å avtale fleksible arbeidsdager. Formålet med bestemmelsen er å legge til rette for fleksibilitet og arbeid på kvelden, uten at arbeidstaker samlet sett skal arbeide mer.

Det er arbeidstaker selv som må ønske å arbeide mellom klokken 21.00 og 23.00, og det er også bare han som kan ta initiativet til en avtale. Arbeidsgiver må imidlertid være enig i at noe av arbeidet kan utsettes til kvelden.

Det kreves en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeid som utføres etter kl. 21.00 må være innenfor daglig arbeidstid. Arbeid ut over avtalt arbeidstid vil fortsatt være overtid.

Denne muligheten endrer ikke reglene for hva som regnes som nattarbeid.