Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Hovedregelen for arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene gjelder for arbeidstakere. Enkelt sagt er arbeidstaker en som utfører arbeid i en annens tjeneste.
 
Oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende faller utenfor arbeidsmiljøloven og dermed også utenfor arbeidstidsbestemmelsene.

Verdt å vite

Flere faktorer har betydning når det skal avgjøres om en person kommer inn under arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep.