Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Hvilepauser og fritid

Arbeidstakere som arbeider mer enn 5 og en halv time per dag har krav på minst en hvilepause i løpet av dagen. Er den daglige arbeidstiden på minst 8 timer, må pausen(e) være på til sammen minst en halv time.
 
I tillegg til hvilepauser i løpet av den daglige arbeidstiden, regulerer arbeidsmiljøloven hvor mange timer den daglige og ukentlige fritid til arbeidstakerne skal være. Arbeidstiden må ordnes slik at arbeidstakerne får en arbeidsfri periode på minst 11 timer i løpet av 24 timer.
 
I tillegg skal arbeidstakeren ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av 7 dager. 
 
For virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan bestemmelsene om hvilepause og daglig/ukentlig arbeidsfri fravikes ved avtale.
 

Verdt å vite

  • Er den daglige arbeidstiden på 8 timer eller mer, har man rett på pause i minst en halv time.
  • Hvis man må oppholde seg på arbeidsplassen i pausen eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, regnes pausen som en del av arbeidstiden.