Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Registrere overtid

Det skal føres lister som viser antallet overtidstimer per uke og per kalenderår for den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver har ansvar for å holde oversikt over arbeidstiden til enhver tid. Hvordan det gjøres er opp til arbeidsgiver selv.

Listene skal være tilgjengelige for Arbeidstilsynet og de tillitsvalgte.

De tillitsvalgtes rett til å se listene omfatter både foreningens medlemmer og de øvrige arbeidstakerne i den arbeidsgruppen hvor vedkommende fagforening henter sine medlemmer.
Tillitsvalgte vil normalt ikke ha rett til å se lønningslister som gjelder arbeidstakere i grupper hvor det ikke rekrutteres medlemmer til vedkommende fagforening.